Elektroniczna Skrzynka Podawcza

0 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE 
 WYDARZENIA 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Informacja dla osób niesłyszących
0INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT » 2018 ROK


 
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej
  Budowa i rozbudowa ciągów komunikacyjnych w obrębie skrzyżowania dróg gminnych 116630E oraz 116409E w Ciebłowicach Dużych wraz z oświetleniem oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w zakresie stacji transformatorowej - II postępowanie
  Budowa parku edukacyjno-rekreacyjnego – „edukacja leśna” w miejscowości Tresta
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Trest
  Rozbudowa drogi gminnej – ul. Łąkowa w Smardzewicach wraz z oświetleniem ulicznym – ETAP I
  Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego do wysokości 6.000.000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów Gminy Tomaszów Mazowiecki
  Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej wsie Smardzewice, Wąwał, Komorów, Zaborów II, Twarda, Tresta, Swolszewice Małe i Wiaderno, Gmina Tomaszów Mazowiecki – ETAP I
 


Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Krzysztof Szczepański [Inspektor ds. Zamówień Publicznych] dnia 4 styczeń 2018
Informacja opublikowana przez:
  Krzysztof Szczepański dnia 4 styczeń 2018 godz. 12:22
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Krzysztof Szczepański dnia 4 styczeń 2018 godz. 12:22
Liczba odsłon:
  317 od 4 styczeń 2018 godz. 12:22  (średnio 7.78 odsłon/dobę)

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki
NIP: 773-22-82-071
tel. 44 724 55 73
44 724 64 09
44 724 67 55
44 725 25 79
fax. 44 723 50 33
sekretariat@gmina.tomaszow.pl